CAMPAIGN TO IMPROVE PONTYCLUN TO CARDIFF TRAIN SERVICES

I’m very encouraged by the Minister’s positive response to my question on Pontyclun train services, and particularly in respect of the crossing at Pencoed and its impact on train frequency.  I will continue to push this issue as hard as I can.  Watch this short video for more:

Rwyf wrth fy modd gydag ymateb cadarnhaol y Gweinidog i’m cwestiwn ar wasanaethau trenau Pontyclun, yn enwwedig ynghylch y croesfan ym Mhencoed a’i effaith ar amlder trenau.  Byddaf yn parhau i bwyso cymaint ag y gallaf ar y mater hwn.  Gwyliwch y fideo byr hwn am fwy o wybodaeth