How Mick Can Help / Sut gall Mick eich helpu

Welcome

I am honoured to serve as the Assembly Member for Pontypridd and I am always available to offer advice and assistance to local residents on a wide range of issues.

Hearing from local residents helps me to better represent our area and ensures that your voice is heard in the National Assembly for Wales.

How I could help:

Depending on the particular case and circumstances I could:

  • Write to the appropriate Welsh or UK government Minister, agency or department
  • Make an appointment to meet with the Minister, agency or department

These steps can often go a long way to providing a solution. If you feel that I could offer assistance or advice with an issue or concern, please get in touch here.

Remember to provide your full name, address and postcode so I can deal with your case as quickly as possible.

I hope this section of my website is useful but if you feel I could be of assistance, please feel free to get in touch.

Best wishes,

Mick Antoniw, Assembly Member, Pontypridd

 

Croeso

Mae’n fraint cael gwasanaethu fel Aelod Cynulliad Pontypridd ac rydw i bob amser ar gael i roi cyngor a chymorth i drigolion lleol ynghylch materion o bob math.

Mae clywed gan drigolion lleol yn fy helpu i gynrychioli ein hardal yn well a sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed yn y Cynulliad Cenedlaethol.

Sut gallwn i helpu:

Yn dibynnu ar yr achos a’r amgylchiadau penodol, gallwn:

Ysgrifennu at y Gweinidog, yr asiantaeth neu’r adran briodol yn Llywodraeth Cymru neu Lywodraeth y DU

Gwneud apwyntiad i gyfarfod â’r Gweinidog, asiantaeth neu adran

Yn aml mae hyn yn gallu bod o gymorth mawr i ddod o hyd i ateb. Os ydych chi’n credu y gallwn i gynnig cymorth neu gyngor ynghylch mater neu bryder, cysylltwch â mi yma.

Cofiwch roi’ch enw llawn, eich cyfeiriad a’ch cod post er mwyn i mi allu ymdrin â’ch achos mor gyflym â phosibl.

Rwy’n gobeithio y bydd yr adran hon o’r wefan o gymorth ond os ydych chi’n credu y gallwn fod o gymorth i chi, mae croeso i chi gysylltu.

Cofion gorau,

Mick Antoniw, Aelod Cynulliad, Pontypridd