Youth Report

My Youth Report focuses on the issues which young people in Pontypridd tell me are most important to them.   In addition to a downloadable report, you’ll find some short videos on some of the key issues.  I hope you’ll find the content interesting and please get in touch if you have any questions or thoughts about the issues I’ve raised.

Mae fy Adroddiad Ieuenctid yn canolbwyntio ar y materion hynny sydd fwyaf pwysig i bobl ifanc ym Mhontypridd. Yn ogystal ag adroddiad y gellir ei lawrlwytho, fe welwch chi fod yna hefyd fideos byr ar rai o’r prif faterion. Gobeithio byddwch chi’n mwynhau’r cynnwys a chofiwch gysylltu â mi os bydd gennych chi unrhyw gwestiynau neu sylwadau am y pwyntiau rydw i wedi’u codi.

Ask a question

*
*
*
*

Sign Up for Youth Report

*
*
*