AM: YOUNG PEOPLE ARE OUR ENVIRONMENTAL CONSCIENCE

Mick Antoniw, Assembly Member for Pontypridd met with young Extinction Rebellion activists at the Cardiff protest on Wednesday.

Mick Antoniw commented:

“Meeting so many young people who are so committed to protecting our environment and tackling climate change was a real privilege.  It is after all their future, so we can take pride in the fact that so many are prepared to stand up and be counted and to become the environmental conscience of the country.

“The Welsh Labour Government was the first in the UK to declare a climate emergency and young people’s clear expectation is that this declaration is put into action.”

Cyfarfu Mick Antoniw, Aelod Cynulliad Pontypridd, ag ymgyrchwyr Gwrthryfel Difodiant ym mhrotest Caerdydd ddydd Mercher.

Meddai Mick Antoniw:

“Roedd cyfarfod cynifer o bobl ifanc sydd mor angerddol o blaid gwarchod ein hamgylchedd a mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd yn fraint yn wir. Wedi’r cyfan, mae eu dyfodol yn y fantol felly gallwn ymfalchïo yn y ffaith fod cynifer yn barod i sefyll dros eu hegwyddorion a gweithredu fel cydwybod amgylcheddol y genedl.

“Llywodraeth Lafur Cymru oedd y gyntaf yn y DU i ddatgan argyfwng yr hinsawdd ac mae disgwyliad ein pobl ifanc yn glir bod yn rhaid gweithredu yn unol â’r datganiad hwnnw.”